In geloof geboren, Psalm 71

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Gebed 31 juli 2006 L.P. Dorenbos

Je moet kunnen vertellen wanneer je tot bekering bent gekomen. Dan wordt verwacht dat je je verhaal vertelt. Maar ik heb geen verhaal. En dat moet je uitleggen. Je moet toch een datum, een verhaal, een bekering kunnen vertellen. Kennelijk moet je eerst niet geloofd hebben alvorens je “tot geloof komt”.

Ik sta dan met de mond vol tanden, want ik heb geen verhaal. Volgens mij ben ik in de wieg tot geloof gekomen. Oh, al in de moederschoot! Ik heb altijd geloofd en daar ben ik heel blij om. Nu ik grijze haren heb en zo net psalm 71 lees besef ik, dat ik al geloofd heb in het ingewand van mijn moeder (vers 6).

En toen dacht ik aan Psalm 139. Ik heb al geloofd voor de grondlegging der wereld. U hebt mij geformeerde. Ja zo is het. Geweven. En U weefde mij met geloof. Bij uw scheppen hoort dat gij ons gans wonderbaar hebt gemaakt. Wij weten uw werken. En uw verlangen is dat U alle mensen maakt naar uw beeld. Naar lichaam ziel en geest. Bijna goddelijk. Psalm 8.

Wat een zegen wat een voorrecht dat ik U niet verlaten heb. Dat U mij niet uit de goot heeft hoeven ophalen om tot bekering te komen. Om de zonde af te leggen en in nieuwheid van leven te wandelen. Wat een zegen. Dat vervult mijn hart met lofgezang. Met vrede en met blijdschap en met kracht. HEERE bescherm mij bij en in U.

Dat gun je iedereen. Dat doet je uitschreeuwen naar al die ouders die kinderen krijgen en ze mogen, maar ook moeten, opvoeden in de vreze des HEEREN. Dat is bij mij ook gebeurd. Mijn ouders hebben ons opgevoed in de vreze des HEEREN. Daar was geen bijzondere remedie voor. We lazen aan tafel na het eten elke keer uit de Bijbel.

We gingen zondags twee keer naar de kerk. We zaten op catechisatie en vereniging. We zaten op een christelijke school. We hadden vriendjes uit de kerk en van school. Thuis woonden we in een niet christelijke buurt en speelden nogal vaak met niet christelijke kinderen uit de buurt. Maar we werden beschermd door ons thuis waar de Bijbelse principes golden.

Mijn ouders waren niet streng en spraken ook niet veel over de Bijbel of liepen met Bijbelteksten rond. Mijn vader deed veel voor de kerkenraad en was actief in christelijk verenigingswerk. Hij liep echt vooraan. Mijn moeder was eenvoudig en had veel moeite met schijn (heilig) geloof. Al onze familie was ook christelijk.

Alhoewel de kerkscheuring van 1944 in de Gereformeerde kerk veel strijd in de familie bracht. Mijn vader was van hervormde huize, niet al te streng van de Kapelkerk. Mijn moeder van gereformeerde huize, vooral bij de Bijbel opgevoed door haar moeder, omdat vader, mijn opa er met zijn fietsenzaak niet veel aan deed. Hij verkocht liever een fiets op zondag.

Zij ging met de zeven kinderen naar de kerk. Ze waren wel in de kerk getrouwd maar daarna heeft moeders vader geen stap meer in de kerk gezet. Dankbaar dat de HEERE mij tot op vandaag behoed en bewaard heeft tot in mijn grijsheid bij Hem. Het is enkel genade dat ik me een kind van God weet. Klaagliederen 3:21

Psalm 71 is dan ook een Psalm voor ieder die ouder wordt om de HEERE aan te lopen om je te beschermen en bewaren tot in je ouderdom. Het leven kan dan soms ook zo aan je trekken en je tot negatieve gedachten trekken. De boze(n) kunnen tekeer gaan. Niet doen. Je hart en mond zijn vol van het zingen van psalmen die je spreken van uitredding tot in je ouderdom. Amen

Inhaaldag
Psalm 71:1-24

Gedicht 31 juli 2006 L.P. Dorenbos

In mijn grijsheid

HEERE, zo is het
Ben geboren uit U
In de baarmoeder
was U al bij mij

U bent mijn helper
en op U steun ik
mijn verwachting
ik vertrouw op U

Geformeerd voor
de grondlegging
in het verborgen
geborgen in U

Wonderbaarlijk
ik loof U zeer
ik weet dat wel
kostelijk weten

mijn leven lang
uw kind te zijn
ik ben verheugd
U is mijn lofzang

verlaat mij niet
in mijn grijsheid
blijf mij redden
en sta mij nabij

mijn ouderdom
Ik roep naar U
Ik schuil bij U
Rots en woning

Ik ben vol lof
mijn mond vol
en psalmgezang
lippen jubelen

O heilige Israëls
in gerechtigheid
geeft U het leven
jaagt onheil weg

U begeeft niet
Kracht vergaat
In de ouderdom
U verwerpt niet

Inhaaldag
Psalm 71:1-24