Kristalnacht, Abortusnacht en Armageddon: een schreeuw om leven

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

We herdenken elk jaar 9 november de Kristalnacht. Wanneer komt de tijd dat we de Abortusnacht herdenken. We gaan op naar 18 december. We noemden die dag Dag en Nacht van de ongeboren kinderen. Die dag werd de Wet afbreking zwangerschap in de Tweede Kamer aangenomen. Met één stem meerderheid. Als Mateman de CDA afgevaardigde anders gestemd had, was de wet niet aangenomen. De naam van de wet had niet beter gekozen kunnen worden. De Wet afbreking zwangerschap. Dat klopt. Je breekt een zwangerschap af. Waarvoor dient een zwangerschap. Dat begrijpt iedereen. Een zwangerschap is bedoeld om een kindje in de baarmoeder te laten groeien tot het buiten de baarmoeder ter wereld komt. Dat is toch geweldig. En tegenwoordig weten we steeds gedetailleerder hoe de groei van zo'n kindje gaat. En alle moeders zijn onder de indruk als ze met hun echo thuiskomen. We weten dus dat we zo'n kindje doden, vermoorden, van het leven beroven, de zwangerschap afbreken als we de groei abrupt beëindigen. Wie haalt het in zijn hoofd om zo'n kindje dat weerloos en in volle vrede in de baarmoeder groeit te doden. Wie heeft ooit zoiets bedacht. Daar moeten we mee stoppen. Dat kan niet. Het is barbaars, het is marteling, het is discriminatie, het is schending van de kinderrechten, de rechten van de mens. Het gaat tegen elk normaal gedrag in.

Je kunt boos worden om de Kristalnacht te vergelijken met de Abortusnacht, maar wie had ooit kunnen bedenken dat de Kristalnacht zou uitmonden in de vreselijke Holocaust op Joden, zigeuners, homoseksuelen en iedereen die zich tegen het Naziregime verzette. Deze mensen werden als onmens, als niet-mens verklaard. De Duitse grondwet was zeer strikt. Je mag geen mens doden. Maar als een Jood tot ongedierte werd verklaard, of onkruid, dan mag je hem doden. Want wat doe je met ongedierte en met onkruid. Inderdaad, dat vernietig je. En wat doe je met ongewenste kinderen. Die ga je uit de weg ruimen. Je gaat de vrouw met zo'n ongewenst kindje helpen door haar van het kindje af te helpen. Dat heet vandaag abortus-hulpverlening. Na de oorlog hebben we de universele verklaring van de rechten van de mens aangenomen op 10 december 1948. Nooit weer, zeiden we. Nie wieder. Maar vandaag zijn de ongewenste kinderen de slachtoffers van onze willekeur. Daar moeten we ons met hand en tand tegen verzetten. Doen we dat niet dan gaat het van kwaad tot erger. Met abortus introduceren we geweld in de moederschoot. Geen wonder dat we dan zinloos en huiselijk geweld krijgen en jongeren zich steeds meer afvragen wat de zin van hun leven dan is als zij de abortusoverlevenden zijn. Waarom zijn zij niet geaborteerd en hun broer of zusje wel. En hoe moeten de vader en de moeder verder, die beiden ouder zijn van een dood kindje. Zij hebben de beslissing genomen om hun kindje te vermoorden. Zij weten dat ze een moord op hun geweten hebben. En de wetgever weet het ook. Het Wetboek van strafrecht verbiedt het vermoorden van een medemens, maar maakt een uitzondering als het om een ongewenst kindje gaat. Dus moord is strafbaar behalve als het als uitzondering is toegestaan. Dus de Abortus Holocaust treinen denderen door naar de Abortus Vernietigingskampen. Nu al meer dan anderhalf miljard en elk jaar vijftig miljoen meer.

Apocalyps: van Kristalnacht en Abortusnacht naar Armageddon
9 november is de herdenking van de Kristalnacht. Een tot haat opgezweepte massa omringt vandaag Israël. Het kookt in het Midden-Oosten. De Taliban en nu ISIS doden alles wat met de God van Israël te maken heeft. Joden en Christenen. We zien het; een miljoen christenen heeft de door de Islam gedicteerde landen verlaten. En wereldwijd zijn nog nooit zoveel christenen vervolgd als vandaag. O, HEERE ontferm U over hen en deze wereld. En in Amsterdam durven Joodse mensen niet meer met een knippa op te lopen. Daniel Braun kwam met een pet op bij ons binnen om dan binnen de kippa op te doen. En bidders in Utrecht brengen Joodse kinderen naar de school het Cheider in Amsterdam omdat de ouders ze niet meer met de trein durven laten. En de haat die uit de tegenstanders komt als je de Mars voor het Leven hebt is ongekend. Ik zie de hooghartige vrouw bij de Noorderkerk hoofdschuddend zeggen; ze hebben ze in de oorlog vergeten op te ruimen. Ook vandaag is het Kristalnacht.

De wereld kookt. Het oordeel raast om ons heen. De wereld staat in brand. De eindstrijd lijkt zich te verhevigen. De financiële wereld kookt. Het staat op instorten. De groten der aarde dwalen in paniek rond proberend hun vermogen veilig te stellen, al speculerend om elkaar de miljoenen/miljarden af te pikken. Jezus sprak een gelijkenis van de rijke dwaas. Hij bouwde nog meer schuren, maar in die nacht stierf hij. Hij dacht dat zijn leven tot zijn bezit hoorde. Zie dan toch de leliën des velds. Maar de wereld raast door. Niet God regeert, maar de Mammon. Maar de zucht naar geld is de bron van alle kwaad. En we zitten er midden in. Aan mijn pensioen deel bij Amro en Omroep is door de crisis geknabbeld. En nog is niet zeker dat ik mijn pensioen kan houden. Misschien moet het wel minder. En we moeten ook langer werken, want we willen geen kinderen, dus steeds minder werkende moeten het opbrengen voor een steeds grotere groep ouderen. Kinderen zijn een zegen voor de toekomst. Maar nee hoor. Pil en condoom van liefde naar lust en kinderen een last storen ons in de afgrond. En abortus is een zegen om elke vergissing weg te strijken in de moederschoot.

HEERE, je hart krimpt ineen. Wij belijden onze schuld. Wij buigen ons neer. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ook de Mammon gevolgd. Wij hebben abortus ook maar laten gaan. Wij hebben ons teruggetrokken in onze eigen bastions, waar het nog goed toeven is. We sluiten ons af voor de buitenwereld. En laten de boel de boel. HEERE, vergeef ons; HEERE, ontferm U over ons. HEERE, red ons, HEERE, help ons. U bent een God van wonderen. U belooft opwekking als wij ons voor U verootmoedigen, onze zonden belijden en terugkeren naar uw dienst in ons huis, de kerk, de samenleving. We danken U dat U ons doet opstaan. U wijst ons de weg. U leidt ons door uw woord en Geest. Ook vanmorgen weer in uw woord en Geest. Vreselijk het uiteenvallen van uw Israël in 10 en 2 stammen. En de rijke dwaas in Lukas en de oproep om niet bezorgd te zijn. Wat een openbarend woord in deze korte stukjes (1 Koningen 12:1-32 Lucas 12:13-34). U openbaarde zich naar mij. Ik lees niet, maar U leest mij. Gelukkig maar, want de rechtvaardige zal uit geloof leven ontdekte ook Luther door te lezen. U legt zelf uw woord uit. De alfa en de omega, van profetie tot profetie. Dank U wel. Je wordt er enthousiast van. God is God en zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.

En wat zijn we lamlendig om de meest voor hand liggende zaken niet te doen. Als de kern van de geestelijke wapenrusting, het zwaard des Geestes, is, het woord van God, waarom wonen we dan niet daarin; waarom laten we de Bijbel zo vaak dicht. Waarom? Waarom? Altijd een smoes. Altijd een excuus. Altijd een slappe reden. We lezen en kijken ons kapot, maar de Bijbel is taboe. Zo vroom wil je toch niet zijn. En vooral een beetje stiekem, ze zullen je toch eens in het openbaar met een Bijbel zien. Wat, stop ermee. De Bijbel moet weer in ons hart, huis, trein, school, werk, samenleving open. Niet de linkse schreeuwers van wie alles wat naar God riekt uit de samenleving moet, hebben het voor het zeggen, maar God die alles regeert. Hij roept zijn hemels leger op om met Hem te gaan. Wat gebeurde op het gebed van Daniel 9 en Nehemia en Salomo en allen door de geschiedenis heen, toen zij op de knieën gingen. Het overwinningsleger van Koning Jezus bestaat uit biddende soldaten met het zwaard en de troffel in de hand. De Bijbel leert dat je dan verbaasd staat wat voor opwekking dat teweeg brengt. De grootste zondaar komt tot bekering. Want God zond zijn Zoon. Hilversum en heel ons land en de wereld voor Jezus.

Amen
 

Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven
dorenbos@schreeuwomleven.nl tel. 06 51199125

Schreeuw om Leven Bijbelleesplan: “In twee jaar de Bijbel door” 9 november 2014:
lezen vandaag: 1 Koningen 12:1-32 Lucas 12:13-34.