Laat geopolitiek het Griekse drama niet uit de hand lopen

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Vanmorgen 14 juli 2015 L.P. Dorenbos

 
Laat geopolitiek de Griekse tragedie niet uit de hand lopen
Het was een vertoning als Calimero. Ik ben klein en jij bent groot! Als het recalcitrante ongehoorzame jongetje Grexit niet wil horen moet hij maar voelen. Wil jij je grote mond maar eens houden. Je stelt niets voor. Je bent maar 2 % waard van Europa. Dus wij als grote broers zullen wel even zeggen wat je moet doen. En als je het niet snel doet dan krijg je er van langs. We zijn het met je zat. En alle ministers van financiën met de sterkste Duitsland voorop en dan de tegenstribbelende van Frankrijk en dan de rest. En daarna de regeringsleiders, weer met de hautaine hegemonie van een Duitsland en Frankrijk dat ook probeert van gewicht te zijn. Willen jullie dan opstand, oorlog, armoede en ondergang van je kleine broertje Griekenland of is er nog iets over van het Europese elan van na de Tweede Wereldoorlog om samen op te trekken om niet weer oorlog te krijgen. Waarom moeten we Griekenland uit het Europese gezin gooien als we toch zien dat we kans hebben gezien om 70 jaar vrede te hebben. Het is niet voor te stellen dat Duitsland hardnekkig volhoudt om de Grieken te straffen. Het is spelen met vuur in een land als Griekenland, dat ligt aan de rand met Turkije, ISIS, een brandend Midden Oosten, haat tegen Israël, de Russische Krim vloot, geopolitiek van grote strategische betekenis is. Dat is een veel groter belang dan het relatief beperkte financieel debacle. En moet Griekenland nu ook uit de NATO, terwijl we toetredingsgesprekken hebben met een islamiserend Turkije. Wie staat er in Europa op om deze levensgevaarlijke dreiging in goede banen te leiden. Benoem een comité van wijze mannen onder leiding van Van Rompuy die een uitvoerbaar Marshallplan maken zoals ook Europa na de oorlog op de been geholpen is en waaraan we de huidige welvaart en vrede te danken hebben. Griekenland schreeuwt om leven en niet om verdere vernedering. Het leven en de geschiedenis leren dat er heel veel mogelijk is als mensen van goede wille te hulp schieten als anderen dreigen ten onder te gaan. Gelukkig dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 alle houvast en structuur biedt om niemand uit de boot te laten vallen. En voor hen die tot op vandaag gegrepen zijn door een Paulus die vanuit Griekenland naar Europa was geroepen om die universele leefregels van Messias Jezus klinkt de opdracht om die juist vandaag weer toe te passen en God de Schepper aan te lopen dat we wijsheid krijgen om de Griekse tragedie niet uit de hand te laten lopen. Lees het boek Handelingen en volg de geschiedenis om te ontdekken hoe die vanuit Griekenland overgekomen boodschap tot op vandaag van grote zegen en invloed is voor Europa. Het grote geheim is dat de God van die boodschap ook vandaag oproept tot onderlinge naastenliefde en passie op weg naar zijn nieuwe hemel en aarde waar eeuwig recht en gerechtigheid heerst, waarvan Jeruzalem, de stad Gods, het middelpunt is. Open je ogen en je hart en je ontdekt dat we er midden inzitten. De tijd gaat hard.

 
L.P. Dorenbos