De vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid en wetenschap

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Gebed 16 juli 2011 L.P. Dorenbos
 
De vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid en wetenschap. Ik Geloof!

 
Hoe heerlijk is het om te weten. Dat U het grote wereldgebeuren in uw hand hebt. U ziet de wereld. U ziet alle mensen. U ziet het lijden. U ziet de haat en nijd. U ziet het egoïsme. U ziet de hoogmoed. U ziet de zonde. U ziet de mensen te keer gaan. U ziet hen in de macht van de boze. U ziet hen in de macht van de zonde. U ziet de mensenmoorder van den beginne tekeer gaan, zoekende wie hij kan verslinden. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij zaait moord en doodslag. En kijk eens hoeveel slachtoffers.
 
Uw geboden zijn goed voor alle mensen. Alles is ijdelheid, maar met U aan tafel gaan, genieten van het leven met je vrouw en kinderen is het mooiste wat er is. De rest is ijdelheid. IJdelheid der ijdelheden alles is ijdelheid. Maar het onderhouden van Gods geboden, na alles wat we gehoord en gezien en hebben, is goed voor alle mensen. Daar komt het op aan. Daar moeten we ons op richten. De vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid en wetenschap. Dat kun je zelf ontdekken. Daar kun je je verstand voor gebruiken.
 
Het geloof is gegeven met je verstand. Je verstand heb je gekregen om te doorzien dat geloof in God de Schepper van hemel en aarde de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld is. Je moet een heel groot geloof hebben om te kunnen ontkennen dat God bestaat. Je kunt van alles denken over je zelf. Maar je loopt meteen aan tegen het onbegrip van het plafond van je denken. En dan snap je niet meer hoe het dan verder allemaal zit. Je kunt hoogstens stamelen dat je gelooft dat de wetenschap nog meer gaat ontdekken van hetgeen nog niet ontdekt en begrepen is. Daar gaat het wetenschappelijk denken naar uit.
 
Dat is het geloof in en van de wetenschap. Daar moet je een heel groot geloof voor hebben. Zou het niet vanzelfsprekend zijn dat er een denken een genie een scheppende kracht zit achter alles wat bestaat. Het is eigenlijk het meest logische. Het denken van Darwin dat alles uit een oerknal en uit een oersoep is ontstaan is eigenlijk zo'n primitief denken dat je je niet kan voorstellen dat er nog mensen, wetenschappers zijn die dat serieus nemen. Dat is een denken vanuit het a priori. Je moet toch prioriteiten stellen om er een wetenschap een theorie op te bouwen. En niemand is erbij geweest. Ook is niemand is bij de schepping geweest.
 
Het enige dat je kunt stellen is dat God het heeft laten opschrijven in Genesis. En daar is ook niemand bij geweest. Dat heeft God zo overgebracht van Adam op de volgende geslachten. Daar is dan ook na zes dagen Adam getuige van geweest. God met wie hij wandelde in de hof van Eden heeft het hem allemaal verteld. Hij had een vertrouwelijke omgang met God dus het is vanzelfsprekend dat God met Adam heeft gesproken over hoe het allemaal gekomen is, wat zijn plan is en wat de toekomst zou zijn. Wat moet het geweldig zijn geweest in het paradijs. Een leven waarvan God zelf moest concluderen en Hij zag dat het zeer goed was. Met Adam en Eva geschapen naar zijn beeld. We mogen dat vandaag weer met verve proclameren. Daar moeten we de billboards mee vol hangen. Daar moeten we onze kinderen weer bij bepalen. We moeten niet in de hoek gaan staan en de karavaan van de zonde over ons heen laten gaan.
 
We moeten de blijdschap en de vanzelfsprekendheid van het geloof van God van de liefde van Jezus van de verzoening van de zonde weer klaar en duidelijk over ons land uitstorten. Daar hebben we vandaag aan de dag geweldige middelen voor. Er is nog nooit zoveel communicatiemogelijkheid geweest als vandaag. Alles ligt voor ons open. We hebben alleen de mogelijkheden nog maar matig benut. Daarin moeten we elkaar opjutten en opwekken. Nederland is zo’n klein landje. We zijn er zo doorheen. We moeten een creatieve manier bedenken om de aandacht te trekken. We moeten dan zeker in geloof gaan. God doet wonderen als wij in geloof en vertrouwen gaan.
 
En creativiteit komt van God. Hij wil ons gebruiken. We bidden dan ook om wijsheid en om sterk en moedig te zijn. We gaan dan de boze geesten te lijf. De boze gaat rond. Probeert de jongeren te pakken te nemen. Probeert ze de afval in te fluisteren. En daar zitten de media vol van. Je kunt je oor niet te luisteren leggen of ze verkopen hun ziel aan de satan. Meestal horen we niet eens wat ze zingen of brallen. Maar vaak is het niet veel soeps. Gaat het over seks of satan. En die hebben heel veel met elkaar te maken. Hoeveel mensen zijn door seks en porno op het verkeerde pad terecht gekomen.
 
En hoeveel grote rijken zijn door porno ten onder gegaan. Ze hielden zich met niets anders bezig dan met seks. Moord en doodslag. En ook vandaag grijpt de pornoduivel om zich heen. Daar moeten we op bedacht zijn. En hoe is God niet scherp en duidelijk als het over seksuele verhoudingen gaat. Seksualiteit hoort exclusief thuis binnen een relatie van een man en een vrouw die voor het leven getrouwd zijn. Dat is toch zo simpel als twee maal twee vier is. En daar moet je niet mee marchanderen. Daar schrijft God dan ook heel concreet over. Doe je dat niet dan moet je uit de gemeenschap gebannen worden en gestenigd. Je hoeft niet gestenigd te worden als je je heel eenvoudig aan die vanzelfsprekende regels van goed en gezond gedrag houdt.
 
Dat zijn objectieve universele regels. Daar is geen woord Frans bij. Dat kan iedereen begrijpen en dat voelt ook iedereen aan. Je hoeft niemand uit te leggen dat het een vieze vuile gemene laag bij de grondse rotstreek was van David om nadat hij Bathseba verleid had te proberen haar man Uria een kopje kleiner te maken. En dat lukt hem uiteindelijk met een gemene slinkse streek. Dat begrijpt iedereen. En iedereen keurt dat af. Dan moet je ook niet opkijken dat het oordeel van God komt. Het kind sterft. Dat is een grote tragiek. Het kind kan er niets aan doen, maar is het slachtoffer. God ontfermt zich over dat kind. Daar hoeven we niet over in te zitten. Maar de zonde moet gewroken worden. Op zonde volgt straf. En op belijdenis van zonde volgt vergeving. David wordt dan een man naar Gods hart genoemd. Gode zij dank.
Amen
 
Klaagliederen 3:34-66 Handelingen 25:1-12