Nu bidden voor Griekenland

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

 Alleen strenge liefdevolle hulp en structuur kan het zieltogende Griekenland uit het slop halen.
 
Dank U HEERE, dat U naast de krachten vol financiële meedogenloosheid ook de roep sterker wordt om Griekenland als zwakke broeder in de Europese familie weer op de been te brengen, zoals na de oorlog met een Marshallplan ook gebeurde met Duitsland en Europa. Geen oorlogsschatting zoals na de eerste wereldoorlog, maar leningen en schuld kwijtschelding om er boven op te komen.
 
Vanmorgen 16 juli 2015 L.P. Dorenbos

 
Nu bidden voor Griekenland
 
Dank U HEERE God dat U uw knechten Paulus en Silas en Timoteüs naar Griekenland hebt gezonden om de mensen te vertellen van de WEG. Nu is de Areopagus hoop op de berg een ruïne maar toen Paulus er stond verkondigde hij de heidenen die met niets anders bezig waren dan om iets nieuws te horen dat hij kwam uitleggen het beeld dat er stond van de ONBEKENDE GOD. En de Grieks Orthodoxe Kerk is door de eeuwen heen tot op vandaag de kerk van het kruis. Lees Hand.17
 
Dank U HEERE, dat U Paulus geroepen hebt om over te steken naar Macedonië en zo Europa heeft gekerstend. Handelingen 16:6-10. U hebt Paulus geroepen om voor de keizer in Rome te getuigen en zo zijn gelovigen meegereisd met de Romeinse legioenen om overal in Europa het evangelie te verkondigen tot ook in onze lage landen tot op vandaag. Laat uw predikers en profeten uitgaan!
 
Dank U HEERE, dat mannen als Willibrord hun leven hebben gegeven voor het evangelie. Dank U dat ons het huis van Oranje gegeven hebt om in een tachtig jarige oorlog voor de vrijheid van het geweten te strijden en te overwinnen. Ons land werd verlost van de dictatuur in 1813. Dank U dat U tot op vandaag Europa zegent met al 70 jaar vrijheid na twee verwoestende wereldoorlogen.
 
Dank U HEERE, dat er vrijheid van godsdienst is. Dank U dat nog overal uw woord verkondigd wordt. Er zijn nog 7000 die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben. Laten uw profeten opstaan en tegen de stroom in uw woord recht snijden. Verlos ons van de moord in de moederschoot waardoor geweld en seksuele orgie ons teisteren, zodat het oordeel komt als we ons niet bekeren.
 
Dank U HEERE, dat we met betoon van geest en kracht oproepen om U lief te hebben en onze naaste als onszelf. Het kleine Griekenland wordt door de rest van de Europese familie vernederd en gestraft omdat het ongehoorzaam is tegen de harde onhaalbare eisen van de EU (groot)machten. Alleen strenge liefdevolle hulp en structuur kan het zieltogende Griekenland uit het slop halen.
 
Dank U HEERE, dat U naast de krachten vol financiële meedogenloosheid ook de roep sterker wordt om Griekenland als zwakke broeder in de Europese familie weer op de been te brengen, zoals na de oorlog met een Marshallplan ook gebeurde met Duitsland en Europa. Geen oorlogsschatting zoals na de eerste wereldoorlog, maar leningen en schuld kwijtschelding om er boven op te komen.
 
Dank U HEERE, dat U Europa zo enorm gezegend hebt zodat we samen van welvaart en welzijn voor iedereen kunnen genieten. Wilt U de EU niet laten ontaarden in een dictatuur van de sterksten maar in een huis waar ieders recht op leven is gegarandeerd en de sterkere broeders de zwakkeren moreel en financieel bijstaan. Opdat er geen financiële derde wereldoorlog kan gaan ontstaan.
 
Dank U HEERE, voor de zegen in vooral Duitsland en Frankrijk en de Noordelijke EU landen waar door een sterk moreel en financieel beleid welvaart en welzijn het sterkst zijn ontwikkeld. Doe hen beseffen dat niet de financiële knoet helpt maar een samenwerking die gericht is op begrip voor de onderlinge culturele belangen en versterking van de onderlinge morele en financiële verhoudingen.
 
Dank U HEERE, dat U zoals door de eeuwen heen ook vandaag tot ons spreekt door uw woord en geest. De na de oorlog opgestelde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens komt ethisch en moreel overeen met de 10 geboden van God. Het treden van het recht op bescherming van ieders leven zet de deur open voor liefdeloosheid en willekeur en de ondergang van Europa. Bekeert u!
 
Dank U HEERE, dat uw ogen de hele wereld rond gaan om ons krachtig bij te staan als ons hart naar U uitgaat. Grote legers deinsden terug op uw bevel. D-day was omringd door gebeden en door geloof en gebed gebeuren ook vandaag wonderen. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel, net als bij Elia, omdat God er kracht aan verleent. Want van U is uw Koninkrijk.
 
Dank U HEERE, wij belijden onze schuld, wij verootmoedigen ons voor U. wij belijden onze Bijbelleesloosheid en onze gebedsloosheid. HEERE, bekeer ons, opdat wij ons bekeren. Dank U dat U zowel het willen als het werken werkt. Dank U dat U ons kracht geeft in onze zwakheid en ons een recht spoor laat maken, zodat uw vijand op de vlucht slaat. Maak ons moedig en sterk.
 
Vandaag lezen wij www.woonbijbel.nl
Klaagliederen 3:34-66 Handelingen 25:1-12