Impressie 80 uur non-stop Bijbelmarathon 3 tot 6 juni 2015 Stationsplein Hilversum

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

  1. Impressie 80 uur non-stop Bijbelmarathon
    3 tot 6 juni 2015 op Stationsplein Hilversum

 
 
Blij, blij, mijn hart is altijd blij, want Jezus is een vriend van mij
 
“Blij, blij, mijn hart is altijd blij, want Jezus is een vriend van mij, daarom is mijn hartje altijd blij!” Dat zongen de kinderen op het kinderfeest van de Bijbelmarathon van 3 tot 6 juni 2015. Het was geweldig dat de Gemeente Hilversum ons aanbood om onze Bijbelmarathon dit jaar voor het Centraal Station in Hilversum te houden.
In 80 uur de Bijbel lezen. Wie bedenkt zoiets? Heeft dat wel zin? Dat doe je toch niet! Toen men de volgende morgen vroeg ontdekte dat we nog steeds aan het lezen waren, keken mensen, die zich naar de trein haastten, verbaasd op. Dat zijn mensen die er voor gaan! De met grote letters op de evangelisatiebus van de groep ‘Vissers van mensen’ geschreven uitnodiging ‘Jezus redt’ is hun zeker niet ontgaan.
Het was een feest om met elkaar de Bijbelmarathon in gebed te beginnen. Martin Penning, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum, opende. Ds. Klaas de Vries, van gefuseerde Chr. Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, was ook van de partij. En onze vaste woensdag evangelisatiegroep met Jan van Montfrans, Erik Bloksma, Remco van Ginkel en sinds kort ook Sjerp Zeldenrust was steeds aanwezig. Heerlijk om samen met een hartelijk gebed te beginnen. De kop was eraf. Lezers die elkaar elk kwartier afwisselden, trokken door Genesis. God de Schepper van hemel en aarde en Hij schiep de mens naar zijn beeld. En God zag dat het zeer goed was!
 
Wij ‘geloven’ nu in evolutie, maar God is toch sterker
 
Een paar meisjes, die nogal aangeschoten na een nacht met de eerste trein ’s morgens vroeg bij mij langskwamen, zeiden vol bravoure dat ze geloofden in evolutie. Ik verwees ze meteen door naar Erik, zodat ik door kon lezen. Hij kon hun alles vertellen over de leugen van evolutie en de redding door Jezus. Enthousiast kon hij na afloop zeggen: “hoe ze ook gereageerd hebben, ze zijn geconfronteerd met de waarheid dat God ook hun schepper is”. Evolutiegelovigen waren er deze dagen veelvuldig. Het virus van het evolutie (on)geloof heeft aardig wortel geschoten. We werden bevestigd dat als evolutiegeloof en quasi-wetenschap de samenleving vergiftigen, de bodem onder het verlossingsplan van God is weggeslagen. Evolutie ontkent de zondeval en gelooft in de verbetering van de samenleving door de ‘survival of the fittest’. De sterke overwint en drukt de zwakkeren weg. Met de serie ‘Adam of Aap’ die we in mijn beginjaren bij de Evangelische Omroep hebben uitgezonden en later de grote series van Dr. Francis Schaeffer ‘Whatever happened to the Human Race’ en ‘How should we then live’ droegen we bij om de betrouwbaarheid en onfeilbaarheid van de Bijbel te proclameren. We zijn in deze Bijbelmarathon er met de neus op gedrukt dat we onvermoeid en volhardend de strijd van Schepping versus Evolutie moeten voortzetten. We zijn blij met de huis aan huis folder die in zes miljoen exemplaren is verspreid en het succesvolle tijdschrift ‘Weet’. Dat de vreze des HEEREN het begin is van alle wijsheid en wetenschap. En nu er meer samenwerking komt van met geloof in de schepping doordrenkte wetenschappers die samen met anderen aan de slag gaan. En wat een wonder dat Johan Huibers geroepen werd om een op ware grootte Ark te bouwen. Er zijn nog velen die hun knie niet gebogen hebben voor de evolutie Baäls afgodsdienst.
 
Predikers, profeten en gelovigen; laat je niet in de war brengen: geloof wat er staat!
 
Want de vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid en wetenschap. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Om die reden buigen wij onze knieën. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Dit slot van Efeze 3 heeft ook geklonken op het Stationsplein in de laatste uren van de 80 uur durende non-stop Bijbelmarathon. Velen liepen in de fuik. Hij was al jaren aan de drugs en drank. Totaal in de put. Nu wilde hij eruit. We hadden een goed gesprek. Hij ging enthousiast zijns weegs. We zouden elkaar in de kerk aan de Taludweg ontmoeten. Hij kwam niet opdagen. We zijn hem uit het oog verloren. Hij woonde in Huizen, had geen werk, zat bij de AA, waar hij blij mee was. Hij wilde graag gaan geloven, hij geloofde dat hij er dan definitief vanaf kon komen. Hij had wel veraf weet van het geloof. HEERE, U weet waar hij zit, wilt U hem bij de hand nemen en mensen op zijn pad sturen. U stuurde hem en U alleen kunt zijn leven veranderen. Help ons om nog veel mee te gaan ontdekken dat de bekering van het hart alleen door U gebeurt. Vergeef ons onze eigen geloofs- en werkheiligheid. Wat lopen we U toch voor de voeten. Iemand meldde dat hij het niet zo zag zitten en vandaag weer een downdag had, tegen een van onze helpers. Later riep Jan me en tot mijn verrassing was het Rudy, die we al jaren niet meer gezien hadden. We hoorden via via dat hij van de weg was geraakt. Hoe had Jan hem, met Nathalie zijn vriendin na een eerdere Bijbelmarathon, niet uit een kraakpand gered waar ze beiden aan de drank en drugs lagen dood te gaan. Ze kwamen naar onze ‘Welkom Jezus avonden’ op ons kantoor aan de Ruitersweg 37, waar de pas ontslagen ds. Bloed aan de hand van de Statenbijbel Bijbelstudie gaf, week in week uit. We organiseerden avonden voor drugsgebruikers en zelfkant figuren met gratis eten en soms een film.
 
Er is dan geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn!
 
Ze kwamen tot bekering en gaven hun getuigenis voor verbaasde medeverslaafden, die niet konden voorstellen dat deze zwaarste drugscrimineel tot geloof kon komen. Ik ging mee naar de rechtbank in Amsterdam en was verbaasd te horen waar hij niet had gestolen in Hilversum, tot op die dag in december dat het radicaal stopte. Verdachte wat is er gebeurd? Rudy opende zijn Bijbeltje en las Romeinen 8 vers 1: “zo is er dan geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn!” Tot mijn stomme verbazing citeerde een van de rechters de volgende tekst: “want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods”. Hij kreeg een zware taakstraf, want het recht moet spreken. Rudy werd een echte Schriftgeleerde en streepte de verzen aan in zijn Bijbel. En plots staat hij na jaren weer tegenover ons. Hij gelooft niet dat God hem, na alles wat hij heeft uitgespookt, nog weer een nieuwe kans wil geven. Jan maakt een afspraak, maar hij houdt zich tot nu toe schuil. HEERE, U hebt hem aangeraakt, richt hem op. Geef ons wijsheid wat te doen. Dank U wel.
Velen die langs de Bijbelleestafel lopen zijn onder de indruk. Ook al zijn de meesten weggedwaald van het woord van God, de kerk en de christelijkheid. Toch hebben ze weer een moment van herinnering en confrontatie. Ieder die wil kan een gratis Bijbel meenemen of andere folders. Later hoorden we dat sommigen deze wilden inruilen bij de Bijbel-in in Hilvertshof. Over creatieve diefstal gesproken. HEERE, mogen de Bijbels en folders door uw Geest harten openen. We interviewen ook onze medewerkers. Frank en Gerdien van de ‘Vissers van Mensen' groep van Joop van Ooijen. De man met ‘Jezus Redt' op zijn dak de gemoederen in Nederland in beweging bracht, omdat de ‘tegenstanders’ dit wilden verbieden. Hij werd eerst veroordeeld maar vond het geld in een envelop in zijn brievenbus. Later kreeg hij toestemming door de pannen in een andere kleur dan wit te schilderen! Sindsdien trekt hij met anderen met de ‘Jezus redt bus’ door het land. En zo zijn ze ook ons komen versterken. Waaronder Frank en Gerdien. Frank is na een ruig leven door verpleegster Gerdien in het ziekenhuis in Duitsland tot geloof gekomen en negen maanden geleden zijn ze samen getrouwd. Ze zijn vol van Jezus. Een geweldig getuigenis.
 
Als Henk tot geloof kan komen, kan iedereen tot geloof komen, klinkt het
 
Henk van der Roest de agressieve luidsprekende vakbondsman van vroeger komt tot geloof en rijdt nu met Johannes 3:16 achter op zijn brommer. Nog steeds een krachtig getuige die als hij moet lezen zijn getuigenis luidt en duidelijk geeft, zodat mensen blijven staan. Als hij tot geloof kan komen, kan iedereen tot geloof komen, klinkt het. We kennen hem al jaren door de vele hulp die hij ons gaf. Nu bidden we voor zijn vrouw die steeds minder onthoudt en zijn dochter die zendeling is in Nepal. God is goed.
Als we Michiel Westland spontaan vragen hoe hij tot geloof gekomen is, vertelt hij hoe hij uit de vele vragen die hij had over God en de Bijbel uiteindelijk tot de zekerheid kwam dat God bestaat en de hemel en aarde gemaakt heeft en zo ook alle mensen. Een prachtig getuigenis voor alle mensen die met twijfels rondlopen.
De in Hilversum bekende ‘vlaggen Peter’ komt ten tonele met een grote foto van zijn doop in de Thousand Hills kerk aan de Neuweg. Hij is trots dat hij er nu ook bijhoort en gaat folders uitdelen bij de ingang van het politiebureau! En een jongeman die ietwat bravourederig aan kwam zetten had genoeg aan de forse verschijning van Peter om af te druipen. ’s Nachts kwam hij ook helpen en maakte zowaar een barbecuevuurtje om wat te eten te geven. Een andere Peter en zijn voruw Thea van Duinkerken waren onze nachtwakers. Zij boden aan om verantwoordelijk te zijn voor de nachtshift waarvoor, ondanks pogingen, weinigen bereid waren om mee te lezen.
Erik Bloksma was ook van de partij en Gerard Boersema kwam ook voor een nacht helemaal uit Rotterdam. Ik begon dan elke morgen om vijf uur. Heerlijk om in de stilte van de morgen en een ondergaande maan en een opkomende zon en vroeg tsjilpende vogels Hilversum te zien ontwaken en de eerste mensen naar en van de trein te zien komen. Het was alsof God de mensen weer een kans geeft om in zijn wegen te wandelen op weg naar hun eeuwig leven. Hoe heerlijk klinkt dan het woord over wakker wordend Hilversum.
 
Gered getroff(kk)en door dat ene woord
 
Dank voor de EO, die Kees van Helden interviewde over het waarom en dat interview ook op de website zette. Dank voor het Reformatorisch Dagblad dat de marathon voor de aanvang breed op de voorpagina aankondigde. En hoe geweldig dat enkele lezers daarop afkwamen juist op momenten dat we extra lezers nodig hadden. O.a. uit Veenendaal en Barendrecht. Ze waren verbaasd en onder de indruk van dit exclusief Bijbelsgerichte evangelisatie gebeuren. Wat kun je ook beter doen dan het woord van God proclameren. Gods woord keert immers nooit ledig weer, Het doet wat het wil! Immers des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken; Hij neigt het tot al wat Hij wil. Spreuken 21:1.
Remco van Ginkel was marathoncoördinator voor de middagen. Het was geheel naar zijn hart. Hij heeft evangelisatie en gebed op zijn hart. We zijn blij en dankbaar dat hij is gekozen tot evangelisatieoudste in onze VEG Gemeente. Ook hij heeft het op zijn hart om veel meer kerk te zijn naar buiten. Hij moest eerst naar Brazilië gaan om daar in een preek getroffen te zijn door het woordje ‘ieder’ uit Johannes 3:16 om hem krachtdadig te bekeren. Sindsdien trekt hij met Johannes 3:16 rond; ‘want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een IEDER die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft’. Deze tekst staat ook op een grote poster, duidelijk zichtbaar voor ieder die uit het station komt. Waarom zouden anderen dan Remco ook niet getroff(kk)en kunnen worden door dat ene woord. God heeft zijn eigen weg om mensen terug te brengen in de schaapskooi. Hij is met zijn levenslustige Braziliaanse vrouw teruggekeerd en God heeft hen na jaren gezegend met hun dartelende Julia. Heerlijk waren de taarten die Lelia bracht om ons op de marathon te verwennen. Echt Lelia. Blijven bakken Lelia!
 
Allah van de Koran verwerpt de God van de Bijbel, omdat God geen zoon heeft
 
Willy kwam met hem aan de praat. Een nette jongeman die kwam ons ons te testen over ons geloof in verband met de Islam. Hij was goed op de hoogte en dacht strikvragen te stellen over ons kleedgedrag en over Jezus. Samen met ds. Ezinga hadden ze een lang gesprek. Hij nam een Bijbel aan, hij had alleen het Nieuwe Testament. Hij beloofde het te lezen. Het was opmerkelijk dat we veel in gesprek kwamen met moslimjongeren. Sommigen kwamen verscheidene keren terug. We kregen de indruk dat ze door hun iman gestuurd waren. Sommigen namen een Bijbel mee. Dat is ook het beste, want veel moslims komen tot geloof nadat ze de Bijbel gelezen hebben, waarin ze ontdekken dat God niet een wrede meedogenloze God is, maar dat Hij zijn liefde en genade aanbiedt. Bij hun Allah weet je nooit zeker of je voldoet aan zijn harde eisen. Zijn straffen zijn hardvochtig en afval van de Islam moet je met de dood bekopen. Meisjes en vrouwen zijn daarin maar een vijfde waard van de mannen en ze zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd aan de man. Het is een grote misvatting als zouden Allah en God de Schepper dezelfde zijn. Hoewel Jezus vele malen in de koran genoemd wordt, is Hij in de koran slechts een profeet. Want Allah heeft geen zoon en wee je gebeente als je dat zegt. In 1 Johannes 4 zegt Johannes dan ook heel duidelijk dat ieder die ontkent dat God een Zoon heeft, zijn Jezus, de antichrist is. Islam en Christendom staan haaks op elkaar. Sjerp Zeldenrust heeft de moslim ook op zijn hart. En Jan van Montfrans is al lange tijd bezig om een ‘koffiehuis Ismaël’ op te richten. Want wie neemt nu contact met de moslims? Zeker nu de agressieve koppen snellende Jihad, Soennitische Islam met het uitroepen van hun Kalifaat dood en verderf rondzaait in het Midden-Oosten en niet schroomt om ook in West Europa dood en verderf te zaaien. Na 9/11, 11 september 2001, toen Jihad moslimjongeren, opgeleid in Hamburg, met vliegtuigen de Twin Towers in New York en het Pentagon binnen vlogen en meer dan drieduizend in de dood meesleurden, is de wereld niet meer hetzelfde. De terreur slaat toe in alle delen van de wereld. Het Midden-Oosten brandt en men spreekt van apocalyptische ontwikkelingen. Het kleine Israël blijkt de wereld opnieuw tot antisemitisme te brengen wat elk moment kan uitlopen op een volgende wereldoorlog. De opmars van de Islam in Europa met hun vele kinderen propagerende bevolking/demografische oorlog zal van grote invloed zijn in ons land en in heel Europa.
 
‘Koffiehuis Ismaël’ om Gods beloften en om de eer van meisjes en vrouwen
 
De ontmoetingen met de vele moslims tijdens de Bijbelmarathon waren een bevestiging dat we door moeten gaan om ons plan voor een koffiehuis Ismaël gestalte te geven. Ook voor Ismaël heeft God beloften gegeven. Het was indrukwekkend om na de Bijbelmarathon een moslima te dopen in de Loosdrechtse plassen. Ze verhaalde van haar leven als uitgehuwelijkte bruid in een ondraaglijk huwelijk. Ze stelde haar hart open voor de nieuwe Weg en heeft kennis genomen van het ‘doopmateriaal’. Ze bleef bij haar besluit en na vragen gesteld te hebben over haar ware intentie en haar duidelijk ‘ja’ werd ze door de ‘Vissers van mensen’ gedoopt.
Remco zag de parallel met de kamerling uit Morenland die na de uitleg van Filippus vroeg: ‘wat is er op tegen om gedoopt te worden?’ De wagen stopte en Filippus doopte de kamerling. Wat een zegen tot op vandaag als we en in Ethiopië en in Egypte zoveel nakomelingen zien van de gelovigen uit die tijden. Na onze eerste avond in ons ‘Inloophuis Voleinding’, dat eind november openging in de Havenstraat 121, heeft Farshid, van 222 ministries, verteld hoe hij tot geloof gekomen is en hoe wij moslims kunnen bereiken voor Jezus. Na deze ontmoetingen met moslims op de Bijbelmarathon zullen we snel met hem en andere tot geloof gekomen moslims weer bijeenkomen. Er zijn zoveel moslims in Hilversum, die zich ook afvragen wat hen boven het hoofd hangt als de conservatieve jihad moslims het heft in handen nemen en hen ook dwingen om de hele sharia wetgeving te gehoorzamen. Nu al merken we in onze Schreeuw om Leven Hulpverlening hoe moeilijk het is voor moslimmeisjes die in verwachting zijn. Als ze geen abortus doen dan dreigt eerwraak en de dood hen. En dat terwijl moslimjongens zich ongestraft te buiten kunnen gaan aan Nederlandse meisjes, die in hun kringen als publieke hoeren worden gezien.
HEERE, help ons om hen te bereiken hier in ons land en ook elders in de wereld. Zegen 222 ministries die in Iran ontdekken dat de ene na de andere ondergrondse huiskerk ontstaat, omdat de knoet van de islam hen onderdrukt. Het Midden-Oosten, ons land en de wereld schreeuwen om leven.
 
De wereld schudt, het Midden-Oosten staat in brand, Babel zal in één uur vallen
 
Het was een weldaad om tijdens de Bijbelmarathon de boeken Daniël en de profeten te lezen en af te sluiten met de toegift van God; de Openbaring van Jezus aan Johannes verbannen op Patmos. Het grote demonische Babel van de afval. De ongebreidelde welvaart en wellust en terrorisme en moord op onschuldigen van conceptie tot het graf, zal net als in de vroegere dagen in één uur vallen omdat zij Gods oogappel land en volk van Israël hebben aangeraakt. De afval in Israël is groot en God zal in de laatste grote strijd in Israël in het dal van Armageddon alle volkeren die samengekomen zijn vernietigen. Dan zal Hij ook zijn wetten in het hart van het afvallige Israël leggen en zullen ze onder een grote weeklage beseffen dat Jezus ook hun Messias was. Dan zal Hij op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem net zo terugkeren als Hij gegaan is en zegevierend door de Oost (Gouden) Poort Jeruzalem binnentreden, vanwaar zijn wetten zullen uitgaan over de gehele wereld. Het staat allemaal geschreven en ieder mag het horen.
 
Evangelisatie: het probleem ligt niet op straat maar in de kerk
 
Heerlijk om die waarheid rond te bazuinen in deze 80-urige Bijbelmarathon op het Stationsplein in de mediastad Hilversum. HEERE, ontferm U over Hilversum. Ontferm U over de media.
Zaterdagmiddag komen de kinderen samen voor het kinderfeest rondom het woordeloze boekje. Marjolein vertelt het fantastisch aan de hand van IKEG materiaal. Ariëtte Westland doet werkjes met de kinderen. Zij heeft het met Janet Penning voorbereid. We hebben het op ons hart gekregen om na de Bijbelmarathon door te gaan met evangelisatie voor de kinderen in Hilversum. Waarom nemen kerken niet meer initiatief om kinderopvang te doen. Voor eigen kinderen, maar ook voor andere kinderen. Kan geen kwaad omdat blijkt dat veel kinderen als ze van de kinderkerk afgaan gemakkelijk afvallen en op het verkeerde pad terechtkomen. Kijk maar eens rond in de kerk(en).
Jan van Montfrans heeft het lintje dat de kinderen uitdeelden na de Marathon echt verdiend. Hij heeft zich het vuur uit de sloffen gebeld om de leeslijst vol te krijgen, zonder computer, hand geschreven en een hoop gebed en zo nu en dan gemopper als weer de zoveelste belooft om terug te bellen, maar het vervolgens niet doet. Wat is dat toch in ons christelijke gedoetje? Het probleem ligt niet op straat maar in de kerk. Elke week horen ze een woord voor de ‘wereld’ maar evangelisatie is op stervens na dood. Maar daar waar de verdrukking toeneemt en groot is, groeien de kerken. Daar bidden ze voor onze bekering. Moet er dan eerst ook verdrukking komen in ons lamlendige christelijke landje.
Met de Bijbelmarathon zijn we ook zelf weer aangevuurd en vuren we elkaar aan om zelf trouw en volhardend in het Woord te ‘wonen’. Want als de Bijbel Gods openbaring aan ons is, dan lezen wij de Bijbel niet, maar de Bijbel leest ons. Als je het doet zul je het gegarandeerd ervaren. Je wordt er enthousiast van. Kijk eens op www.woonbijbel.nl daar vind je elke dag een Bijbelgedeelte met daarbij ook een korte toelichting van mij. We hebben de Statenvertaling gebruikt omdat die gratis verkrijgbaar is, maar je kunt ook je eigen vertaling erbij lezen. Ik doe het al jaren en na een periode van moeten lezen wordt het dat je niet anders wilt dan lezen. En als je leest wat er staat en gelooft wat er staat dan heb je wat er staat. Begin het nu eerst eens te lezen, voordat je er allerlei uitleggingen bij haalt. En snap je niet alles, lees dan gewoon door. Een volgend jaar weet je weer meer. En anderen willen je ook zeker graag helpen.
 
Kinderen zingen op het kinderfeest; Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag
 
De kinderen zongen op het kinderfeest op de Bijbelmarathon uit volle borst: “Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien mag”. Je weet wel met je handen open naast elkaar alsof je je Bijbel leest en je hadden biddend gevouwen als je zingt ‘bid elke dag’ en je handen omhoog als je zingt ‘dat je groeien mag’. Blijf niet achter bij deze nieuwe generatie die nog door de strijd en de verleidingen heen moett. Prent het je kinderen in. Vertel het door aan de volgende generaties. Begin daar al heel jong mee. De verleidingen van de wereld zijn zo groot. Als je je kinderen voor hun tiende, of misschien nog wel eerder niet gegrond hebt in het woord van God, dan ben je in veel gevallen al te laat. Fantastisch al het kinderwerk dat gebeurt, het kan nog veel meer zijn. We hebben ervaren dat we ook de kinderen die nu zonder Jezus opgroeien van het reddingsplan van Jezus mogen en moeten vertellen. Het was verfrissend om als jongste leesdeelnemer de dappere Bart Verbeek te horen lezen. Het was prachtig om te zien hoe enthousiast de kinderen na het kinderfeest enthousiast folders uitdeelden aan voorbijgangers. We gaan op naar onze volgende evangelisatie activiteiten waarbij we ook veel mogelijk willen aansluiten bij wat er al gebeurt. Doe ook mee. U zult er nog van horen. Bid ook voor de kinderen.
 
Hilversummers voor Hilversummers; getuigenissen uit het hart
 
We sloten de Bijbelmarathon af met gebed. We spraken met elkaar wat de HEERE deze dagen allemaal in beweging had gezet. We waren blij en bemoedigd en onze gedachten gingen al naar de toekomst. Elke maandagmiddag van 12.00 – 13.00 uur bidden we daarvoor in ons Inloophuis Voleinding aan Havenstraat 121 en voor ons dorp Hilversum in het Stadsgebed. We bidden ook voor de ondernemers en leidinggevenden in Hilversum en omstreken namens de CBMC. We zijn druk bezig om de benedenverdieping te verbouwen tot Nazorg ruimte en tot studio. We nemen onder de naam ‘Hilversummers voor Hilversummers’ getuigenissen op van mensen uit Hilversum. Op ‘Brink’, de media website van Schreeuw om Leven, kunt u al enkele programma’s zien. Van deze Bijbelmarathon hebben we ook een opname gemaakt die u straks op de computer kunt bekijken.
 
U weet toch dat u elke middag van 14.00 tot 17.00 uur welkom bent in ons Inloophuis Voleinding. Vrije inloop. We zoeken nog mensen die willen helpen. Kom eens langs. En gebed en geld helpt ook. De HEERE zegene u en behoede u. De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten. De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
 
Schreeuw om Leven Bijbelleesplan ‘In twee jaar de Bijbel door’
zie www.woonbijbel.nl en www.schreeuwomleven.nl
Schreeuw om Leven media site streaming on demand www.brinktv.com
Schreeuw om Leven Hulpverlening ‘Er is hulp’ www.erishulp.nl