L.P. Dorenbos Bijbelplan Dagboek 24 september 2015

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Bijbelplan Dagboek 24 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Lezen: Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21
 
Ezechiël 5:1-6:14
 
Ezechiël 5:1
neem dan een weegschaal en verdeel de haren.
 
Ezechiël 5:5
Zo zegt de Here HEERE: Dit is Jeruzalem.
 
Ezechiël 5:7
Omdat gij weerspanniger geweest zijt dan de volken rondom u,
 
Ezechiël 5:8
daarom zo zegt de Here HEERE: Ik zàl u, ja Ik! Ik zal in uw midden gerichten voltrekken voor de ogen der volken.
 
Ezechiël 5:10
en al wat overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien.
 
Ezechiël 5:17
en het zwaard zal Ik over u brengen. Ik, de HEERE, heb het gesproken.
 
Ezechiël 6:5
Ik zal de lijken der Israëlieten vóór hun afgoden werpen en uw beenderen strooien rondom uw altaren.
 
Ezechiël 6:8
Maar Ik zal een rest doen overblijven,
 
Ezechiël 6:9
als ik hun ontuchtig hart verbroken heb, dat van Mij is afgeweken,
 
Ezechiël 6:10
En zij zullen weten, dat, Ik, de HEERE, niet zonder grond gezegd heb hun dit onheil te zullen aandoen.
 
Ezechiël 6:11
en roep: Wee! Over alle boze gruwelen van het huis Israëls, want door het zwaard, door de honger en door de pest zullen zij vallen.
 
Ezechiël 6:14
en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
 
1 Timotheüs 6:2b-21
 
1 Timotheüs 6:5
en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn,
 
1 Timotheüs 6:7
Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.
 
1 Timotheüs 6:8
Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.
 
1 Timotheüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.
 
1 Timotheüs 6:11
ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

 
1 Timotheüs 6:11
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
 
1 Timotheüs 6:17
en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft,
 
1 Timotheüs 6:18
om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,
 
 
Gedicht Bijbel 24 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Zie, Ik zàl u, ja Ik!
 
De tien geboden zijn een en al liefde
Doe ze en je leeft in vrede en liefde
Doe je ze niet dan zul je het weten
Kies dan het leven opdat je lang leeft
 
Wie leidde zijn volk uit Egypteland
Wie leidde het door de Rode Zee
Je vader en moeder eren brengt vrede
doodslag brengt haat en bloedschuld
 
Ga je scheef dan is je huwelijk stuk
ga je stelen dan sterft het vertrouwen
lieg je dan geloof je niemand meer
begeerte maakt je vol jaloersheid
 
Als dan de geboden Gods goed zijn
pas ze dan toen en doe ze gewoon
en je kunt er meteen mee beginnen
je zult zien dat het werkt en waar is
 
God heeft ons mensen geschapen
Hij wil ons zegenen in deze strijd
loop dan in ongeloof geen goden na
die nooit meer dan dode materie zijn
 
Hij is barmhartig en vol van genade
Hij heeft lief die zijn geboden doen
op ongehoorzaamheid komt de straf
want God duldt geen afgodenbeeld
 
Hij stuurt keer op keer zijn profeten
Bekeert U want het Koninkrijk komt
Haast je dan en weest waakzaam
want zijn komst komt onverwacht
 
Dan zien ze Gods gerechtigheid
en weten dat er een profeet was
kom dan en lees en leef de Bijbel
de liefde Gods daalt dan in je neer
 
Hoe vreselijk is het zonde oordeel
je hebt het niet willen aannemen
je was weerspannig en weerbarstig
Jezus roept kom nu straks is te laat
 
Leven is heerlijk en vrij met Hem
de macht van de zonde is gebroken
Jezus heeft mijn zonden vergeven
een nieuw en eeuwig leven wacht.
 
Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21
 
Woord voor de dag 24 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Ezechiël 6:10
En zij zullen weten, dat, Ik, de HEERE, niet zonder grond gezegd heb hun dit onheil te zullen aandoen.
 
1 Timotheüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.
 
Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21
 
Gedicht Bijbelplan L.P. Dorenbos 24 september 2011
 
1 Timotheüs 6:10
 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
Amen
 
Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21
 
Hedenmorgen 24 september 2013 L.P. Dorenbos
 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht

 
1 Timotheüs 6:2b-21
 
1 Timotheüs 6:5
en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn,
 
1 Timotheüs 6:7
Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.
 
1 Timotheüs 6:8
Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.
 
1 Timotheüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.
 
1 Timotheüs 6:11
ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
 
1 Timotheüs 6:12
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
 
1 Timotheüs 6:17
en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft,
 
1 Timotheüs 6:18
om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,

 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. -ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
We mogen genieten van al het goede dat God geeft. Het geloof geeft ook de materiële vrucht in je leven. Je ordent je leven en je handelen. Je gaat met inzet werken om in je onderhoud te voorzien. Je gaat een zuinig en vrijgevig leven leiden. Je ziet om naar weduwe en wees in hun druk. Je voegt de daad bij het woord. Je houdt je tong in bedwang. Je doet wat Jacobus in zijn praktische brief aan instructie heeft gegeven.
Je laat je hoogmoed varen. Je vernedert je voor de HEERE. Hij zal je verhogen. Hij wil met zijn Woord en Geest in je werken. Hij werkt zowel het willen als het werken. Hij is onze leidsman ten leven. Hij heeft ons eerst liefgehad. Hij gaf zijn leven voor ons. Wij mogen uit genade leven. Genade en genade alleen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe.
En als we de levens en liefdesgeboden naast ons neerleggen, dan gaat het mis. Als de zucht naar geld ons te pakken heeft dan gaan we de verkeerde kant op. Dan vallen we af van ons geloof. Dan moeten we weer terug op de weg. Dan roept de Bijbel ons op op alle bladzijden dat we terug moeten keren. Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie.
Want het wordt weer als in de dagen van Noach. Als in de dagen van Sodom en Gomorra. Lees wat de Here Jezus zegt in Mattheüs 24 en 25 en Wat Petrus zegt in 2 Petrus 2. Daar moeten we de tijd op gelijk zetten. Lees de krant naast de Bijbel. Check af wat je ziet. Beproef je ook zelf in welke verleiding je bent gevallen. De Bijbel is heel concreet. Noemt de dingen bij de naam. God is goed en nooit genoeg te prijzen. Hij stuurt zijn profeten en evangelisten. Zij roepen op tot bekering.
Zij wijzen de weg. Zij bewijzen dat als je je bekeert dat het dan weer vreugde en vrede wordt in je leven. Hij brengt de kennis Gods terug in het land en dan wordt het weer welzijn en welvaart. Dan verdwijnt de (v)echtscheiding, dan verdwijnt de porno, dat stopt het liegen en het moorden, dan kunnen de vissen in de zee weer leven, dan gaan we om met de natuur zoals God het bedoeld. Dan worden de steden weer schoon, dan spelen de kinderen weer op de straten.
Dan sterft een zuigeling niet voor zijn tijd en de ouderen zijn hun leven veilig. Alle zonden die in de Bijbel genoemd worden worden dan omgedraaid in een zegen. Dan zal de pest verdwijnen, dan zal aids stoppen, dan zullen geslachtsziekten niet meer voorkomen. En vul maar in. Wat er is één keuze. Kies je voor het leven of kies je voor de dood. Deuteronomium 30:10-20. God houdt ze beide voor: de zegen en de vloek, het leven en de dood. Hij roept je op: Kies dan het leven, opdat je leeft.
Jij en je kinderen en je kindskinderen. Prent dat je kinderen in, altijd als je opstaat en als je naar bed gaat. En vertel aan je kinderen de grote daden die God in de geschiedenis aan zijn volk en aan ons heeft bewezen. Hij is nog steeds dezelfde, ook vandaag. Leef vanuit het wonder van het leven met Hem. Hij woont in ons, in mij, omdat Hij ons niet als wezen achtergelaten heeft. Hij woont in ons door zijn Woord en zijn Geest. Glorie voor zijn naam. Het kan niet stuk. Dat bazuinen we rond op de straten van ons land. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
Amen
 
Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21

 
Vanmorgen 24 september 2015 L.P. Dorenbos

 
Gebed: succes van hoogmoed naar ootmoed

 
HEERE, dank U wel voor gebed. Leer mij te bidden. Leer mij van gebed mijn leven te maken. HEERE leer mij dat U mij leert bidden. Dank U wel. Wat een geweldige kracht geeft U in mijn zwakheid. Leer mij mijn hoogmoed veranderen in ootmoed. Dank U wel dat U mij op dit spoor zet. We loven en we prijzen U. Ik wil mijn leven vullen met deze weg. Vergeef mij HEERE dat ik dit zo traag ontdekt heb. Want het was altijd al waar. Dank U wel dat U mij hiervoor vrij zet.

 
Doe mij wonen in uw woord. Doe mij leergierig worden over alles wat U mij, ons in deze tijd wil zeggen. Dank U wel voor de dag van gebed gisteren op deze Jom Kippoer. HEERE, wat hebben wij gezondigd. HEERE, reinig mijn hart en mijn leven. Doe mij met U over een muur springen. Doe mij opstaan tegen de zonde. Als ik aardewerken potjes stuk sloeg bij mijn lezing over Ezechiël 19 op Jom Kippoer in Dordrecht dan moet ik ook zelf de leiders van het volk confronteren.

 
Wat is abortus een grote zonde van de Abortus-Moloch-Holocaust vandaag. Dan moet ik niet bang zijn om die waarheid aan de man te brengen. HEERE, U gaf steeds aanschouwelijk onderwijs. U nam een kind bij U en zei; wie aan één van deze kinderen komt, het ware beter dat een molensteen om zijn hals gehangen werd en hij was verzwolgen in de diepte van de zee. Dat is duidelijke taal. En wie niet wordt als de kinderen zal voorzeker het Koninkrijk der hemelen niet bereiken.

 
HEERE, wijs ons de weg die we moeten gaan. Dank U wel, dat U de God van het leven bent. Doe ons creatieve gedachten krijgen om Schreeuw om Leven en alle werkers aan te gorden met wijsheid en moed. Wil ons beschermen en op grote hoogte voeren. Dank U wel voor het wonder dat we steeds meer ontdekken dat het succes is de ootmoed en liefde voor U zodat U ons steeds hoger voert. Wij verootmoedigen ons dat we zo traag zijn, want het stond er altijd al.
 
Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21