Doe woensdag 15 maart mee met de telefoonketting voor de verkiezingen

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Woensdag 15 maart wordt biddend Nederland van 9.00 tot 21.00 uur opgeroepen om in te bellen op een gebedsnummer om met anderen die inbellen gezamenlijk te bidden voor alle mensen die dan nog stemmen moeten dat zij hun stem mogen uitbrengen op die kandidaat die de HEERE welgevallig is.
 
Instructie:
U belt het nummer is: 088-0222031
Als om uw identiteit gevraagd wordt dan de volgende toegangscode invoeren: *0123439#
 
Als er al anderen op de lijn bidden dan bidt u mee en bidt verder als de bidder amen zegt. Het is de bedoeling dat de gebeden kort zijn en elkaar aanvullen.
 
Uitgaande van de belofte dat de HEERE, de harten van de stemmers kan neigen zoals Hij wil. In het geloof dat gebed wonderen kan werken, zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel het geval is, maar ook door de eeuwen heen tot op vandaag toe steeds weer bewezen is. Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn. Hij kan ook een wonder werken in ons land.
 
Ook na 15 maart als de uitslag bekend is en de coallitie onderhandelingen beginnen wordt, krachtig opgeroepen tot gebed. Op de verkiezingssite www.knierevolutie.nl wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de coallitie vorming met concrete gebedsoproepen voor het verdere verloop.
 
www.knierevolutie.nl wil de gebedsbeweging in ons land dienen met deze informatie met de oproep om deze gebedsoproepen ook breed door te mailen naar hun achterbannen. Het is een zegen hoe de moderne media deze knierevolutie tot een explosie van gebed kan maken.
 
Info: drs. L.P. Dorenbos, knierevolutie.nl
e-mail dorenbos@kiesdanhetleven.nl
tel. 06 51199125