Dank U dat U nog velen in den lande geeft die hun knie voor abortus niet hebben gebogen

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

 
WEEK VAN HET LEVEN 2018
 
Gebed
 
Dank U dat U nog velen in den lande geeft die hun knie voor abortus niet hebben gebogen
 
HEERE, dank U voor uw woord. HEERE, U bent almachtig. U bent liefde. U bent onze beschermer. U bent onze Verlosser. U hebt ons uitgekozen. Dank U HEERE dat U in uw grote liefde naar mij toegekomen bent. HEERE, U hebt alle mensen lief. Dank U wel voor uw oneindig geduld. HEERE, ontferm U over mij. Ontferm U over ons land en volk. HEERE, wij hebben gezondigd. Hoe is het mogelijk dat we kinderen uit de moederschoot rukken. HEERE, dat kan toch niet. Dat gaat toch tegen alles in. Wat wreed en liefdeloos.
 
Iedereen kan toch begrijpen dat je zoiets niet kunt doen. Het ene kindje met liefde geboren laten worden en het andere kindje niet. Dat slaat toch nergens op. Dat voelt toch iedereen aan. Dat moet je toch niet willen. HEERE, hoe heeft het zo ver kunnen komen. Het is niet de blijdschap die je tot zo’n daad brengt. Een moeder weet toch dat ze haar kindje laat doden. Het is ook zo tegennatuurlijk. Het kindje is er toch om geboren te worden. HEERE, dank U wel dat U zich over dat kindje ontfermt. U houdt van het kindje. U houdt van de moeder. U lijdt het meest aan het lijden van het kindje en de moeder.
 
U hebt het kindje geschapen. En wij denken het weg te kunnen roven. Wat moet het U een pijn doen. HEERE, ontferm U over ons land. HEERE, kom ons te hulp. Geef ons moed om een einde te maken aan abortus. Het is nu lang genoeg geweest. Dank U dat U nog velen in den lande geeft die hun knie voor abortus niet hebben gebogen. Wilt U het met deze kerst door laten dringen in de harten van de mensen. HEERE, laat heel Nederland het gaan ontdekken. Te beginnen met de christenen.
 
U spreekt profetie door het ongeboren leven heen. Maria in verwachting van de Heilige Geest. En Elizabeth ook. En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabeth werd vervuld van de Heilige Geest, en zij riep met luide stem: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn HEERE naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de HEERE, gezegd is, zal volbracht worden. Lukas 1:39-45
 
U bent de Vader van alle kinderen. Dank U wel. De Bijbel staat vol van de wonderen van kinderen. Sara, en toch. Kinderen worden geboren aan het hart van God. Kom je aan de kinderen dan kom je aan God. God volvoert zijn plan door de geslachten heen. HEERE, we willen U loven en prijzen. HEERE, doe uw boodschap klinken in de kerken, de huizen, de lanen en de straten van ons land. Doe de kerkklokken luiden van het goede nieuws. Glorie voor uw naam. Wat een zegen. Dwars door alles heen volvoert U uw plan met deze wereld. We brengen de wereld voor uw troon.
 
HEERE, zegen al uw dienstknechten met wie wij contact hebben. Ontferm U over de kinderen. Doe de ouders opstaan om ze op te voeden in de vreze des HEEREN. Dank U wel dat U het in de harten van jonge mensen legt om de weg met U te gaan. Er zijn nog velen in den lande die met U willen gaan. Dank U wel. HEERE, laat zo onze Stille Gebeds Mars voor het Leven een machtig getuigenis zijn. Doe de Nachtwaken een gebed tot U zijn. Laat de mailing die nu op de mat valt een lichtdrager zijn en de harten van de mensen verheugen om mee te bidden en te komen en te geven.
 
Amen
 
 
En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde
 
En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabeth werd vervuld van de Heilige Geest, en zij riep met luide stem: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn HEERE naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de HEERE, gezegd is, zal volbracht worden.
Lukas 1:39-45
 
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen die zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.
Psalm 139:15 en 16
 
Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt,
is uw kracht beperkt.
Red hen die opgepakt zijn om te sterven,
wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.
Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten,
zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken?
Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten?
Immers, Hij zal de mens vergelden naar zijn werk.
Spreuken 24:10-12

Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden: want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.
Genesis 9:6
 
En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mede dienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.
Openbaring 6:9-11
 
Gebed 29 november 2010/8 Dagboek L.P. Dorenbos
www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl www.brinktv.com
dorenbos@kiesdanhetleven.nl