HEERE, doe een wonder als we 20 maart 2019 gaan stemmen voor de verkiezing van de Provinciale Staten

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Vanmorgen 28 januari 2019 Dagboek L.P. Dorenbos
 
HEERE, doe een wonder als we 20 maart 2019 gaan stemmen voor de verkiezing van de Provinciale Staten waaruit de Eerste Kamer op 27 mei 2019 word gekozen.
 
HEERE we baden voor een wonder voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017. U hebt het wonder gewerkt dat nu de ChristenUnie in het kabinet zit. Wij zagen twee jaar geleden op de March for Life in Washington D.C. hoe U in Amerika onder enorme tegenstand van de pro abortus beweging de Amerikaanse regering omsloeg van radicaal pro abortus naar radicaal pro life met een regering die sindsdien pro life beslissingen neemt (zie ons verslag hieronder)
 
HEERE, we gaan op naar de Verkiezingen in ons land op 20 maart voor de Provinciale Staten Verkiezingen. Doe ons 20 maart radicaal voor het leven kiezen. HEERE, doe een wonder. Doe de leugen van de regenbogen vlaggen omslaan. U beloofde in de wolken dat U wilt ingrijpen als wij ons verootmoedigen en ons in krachtig gebed voor U buigen. U bent een God van wonderen. Elia bad en het regende drie en een half jaar niet (Jacobus 5). Doe een wonder in ons land.
 
HEERE, doe ons op de knieën gaan om onze schuld te belijden en om ons te verootmoedigen. HEERE, verlos ons van onze Bijbel leesloosheid en gebedsloosheid. Bekeer ons, opdat wij ons bekeren.Strek onze knikkende knieën, opdat wij een recht spoor maken. Alleen uw woord is een voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Drijf de duisternis van de dood uit ons hart en ons leven. U roept op: ‘Kies dan het leven en niet de dood.’ Kies 20 maart nóór het Leven!
 
Wij lezen vandaag Genesis 47:1-48:22 Marcus 14:32-65
www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl www.brinktv.com dorenbos@kiesdanhetleven.nl
 
 
-----------------------------------------------------------------
Vanmorgen 28 januari 2017 Dagboek L.P. Dorenbos
 
Verslag van onze reis naar de March for Life in Washington D.C. in Amerika op 27 januari 2017
 
Een pro life ‘wonder’ life in Amerika, nu Nederland nog
 
We hebben de March for Life in Washington D.C. gelopen. Op de dag dat Auschwitz werd bevrijd op 27 januari. De security was enorm. We moesten allemaal door het poortje. Lange rijen. Het stokje van onze poster en van de Nederlandse vlag moesten eraf. Massa’s stonden binnen en buiten het veld. Een eindeloze menigte. Eindelijk begonnen de toespraken onder leiding van een enorm enthousiaste Jeanne Manzine, directeur van de March for Life. Een klaterend applaus zwelde aan toe Kellyanne Conway werd aangekondigd. Zij was de eerste vrouw die een president de overwinning heeft bezorgd. Ze was campagneleider van Trump. Een fervent pro lifer en kenner van de Amerikaanse evangelical pro life beweging, die als pollster haar sporen heeft verdiend.
 
De Amerikaanse christenheid huiverde bij de gedachte op de ‘banale Trump te stemmen, die een slechte reputatie had over abortus en zijn christen-zijn. Maar naarmate de verkiezingsdatum naderde en Hillary Clinton in overwiningstemming steeds ernstiger abortus tot de geboorte promootte en de evangelicals tartte, werd het voor de christenen te gortig. Niet dat zij op Trump wilden stemmen, maar ze moesten meehelpen te voorkomen dat deze ‘angel of death’ Hillary Clinton het Witte Huis zou bevolken om al haar demonische plannen ten uitvoer te brengen. Sommigen noemden haar zelfs een ‘devil’. De laatste week voor de verkiezingen is beslissend geweest. Terwijl alle polls een overwinning voor Hillary Clinton garandeerden en de uitslagen in de verkiezingsnacht Hillary’s zegen leken te bevestigen, sloeg de stemming om toen de zogenaamde swingstates, tot verrassing, voor Trump kozen en hem de overwinning gaven. Tot grote ontsteltenis van het Democratische kamp met een totaal overrompelde, verslagen, gedesillusioneerde Hillary, die pas na enkele dagen op dook. De ‘shame’ vote van de evangelical, pro life, ‘teaparty’ beweging, was doorgebroken onder aanvoering van Kellyanne Conway de pro life campagne leider van Trump. Het ‘wonder’ was geschied.
 
De inauguratie van de nieuwe president op 20 januari was groots en logenstrafte alle voorspellingen; Trump kondigde in een krachtige toespraak alle plannen van zijn campagne aan. Enkele dagen later kwamen de verslagen Democratische vrouwen naar Washington in een ‘Women’s March’ met onvoorstelbaar agressieve en vuile taal uitspuitende deelneemsters. Was er vroeger nog sprake dat de pro abortus beweging sprak om abortus safe en rare te maken, nu was er slechts een slogan om abortus te promoten. Pro life vrouwen van bijvoorbeeld Operation Outcry die probeerde mee te doen werden resoluut geweerd. Wereldwijd werd deze Pro abortus Womens March op grote schaal door de pro abortus media uitgebreid getoond en geprezen.
Washington stroomde 27 januari weer vol voor de Mars voor het Leven voor de herdenking dat op 22 januari 1973 abortus in de Roe vs Wade beslissing door het Amerikaanse Hoge Gerechtshof (Supreme Court) werd goedgekeurd waardoor tot heden 56 miljoen kinderen zijn omgekomen. Er ging een luid applaus op toen Kellyanne Conway, de campagne leider van de verkiezingen die door Trump nu was benoemd tot persoonlijk senior adviseur van de president, de pro lifers toesprak en bevestigde dat de Trump administratie absoluut pro life was en de ‘stem van de ongeboren medeburgers hoorde’. Het enthousiasme van de pro life menigte, vlak bij de omhoog priemende naald, omringt met de wapperende Amerikaanse vlaggen, was niet te stoppen toen de vrouw van Mike Pence hem als vice-president aankondigde als de man en echtgenoot met wie ze 31 jaar happy getrouwd was. De president had hem gestuurd om te verzekeren dat deze regering pro life was en niet zou dulden dat overheidsgeld wordt besteed aan abortus. Hij kondigde aan dat de president een pro life rechter zou benoemen voor de Supreme Court in de plaats van de vorig jaar februari overleden pro life rechter Skalia. Congressman Chris Smith, voorzitter van de bi-partisan pro life caucus in het Congres en de Senaat bevestigde dat Amerika zeker kan zijn dat beide het Congres en de Senaat pro abortus wetgeving zullen ontmantelen en pro life wetgeving zullen introduceren, inclusief het aanpakken van de grootste abortus organisatie Planned Parenthood.
 
Toen de Mars eindelijk in beweging kwam en de Pensilvania Avenue vulde op weg naar het eindpunt, de Supreme Court, ging een menigte van een half miljoen deelnemers met grote verwachtingen op stap. Sommigen waren gekomen na een non stop busreis van 27 uur met 11 bussen! Grote jongerengroepen skandeerden pro life slogans. Katholieke scholen spraken gebeden uit. Posters met pro life teksten in vele soorten werden meegedragen. De deelnemers waren overwegend jongeren en jonge ouders met bucky’s. Er is hoop voor de toekomst. Het staat haaks op de heersende mening dat pro life uitsterft met de ouderen. De Operation Outcry groep onder leiding van voorzitter Allan Parker volgde hun banner ‘Healing’, omdat zij allen na hun abortus hebben ervaren dat na abortus de enige weg tot healing is, het volgen van Jezus die ook de schuld van hun abortussen kan wegdragen. Cindy Collins, de internationale coördinator is tevens de ‘gebedswarrior’ voor life. Onze Nederlandse groep lliep mee en was gewapend met de Nederlandse vlag en de poster ‘Love them both’. Als je achterom keek, waar de weg omhoog ging, stond je versteld van de menigte waaraan geen einde schijnt te komen. Onderweg komen we ook de banner tegen van de Nederlandse katholieke pro life groep tegen, met wie we in Nederland optrekken voor onze Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart aanstaande.
 
De Mars eindigt voor de Supreme Court waar de leden van het Justice House of Prayer dag in dag uit bidden voor de Abolition of Abortion onder leiding van Jason Hershi. Achter de Supreme Court aan de Second Street zijn de gebedshuizen van Focus on the Family en van Men for Nations van Dick Simmons en van de Texas Justice Foundation en de Operations Outcry Outpost. We bidden daar met elkaar en zijn bemoedigd en roepen elkaar op om te volharden in gebed nu de verbolgen, teleurgestelde pro abortus ‘women’ alles uit de kast zullen halen om de pro life zaak met alle mogelijke middelen tegen te werken. Voor de Mars namen we deel aan de interdenominale 24ste gebeds meeting in de volle Constitution Hall. De bekende, vurige pro life leider father Frank Pavone van Priest for Life hield een vlammende rede om te danken voor de pro life verkiezings overwinning, maar ook om de pro life beweging te waarschuwen niet op hun lauweren te gaan rusten maar nu aan de slag te gaan om de overwinning verder door te voeren in kerken en parochies. De moeder van de wereldbekende sportsman Tim Tebo gaf haar getuigenis over haar zoon, die als een wonder geboren was in de Filipijnen nadat de doktoren hadden vastgesteld dat het tumoren waren in paats van een baby. Als ouders besloten zij op God te vertrouwen. Toen Tim geboren was spraken de doktoren over een wonder. Tim groeide op en werd sportsman. Hij werd bekend doordat hij een Bijbelvers op zijn wang schilderde, bijv het bekende Johannes 3:16. Tijdens de Super Bowl deed hij mee met een advertentie om zo van zijn geloof te getuigen. Father Frank Pavone reikte zijn moeder de jaarlijkse award uit voor haar en haar familie, die onverschrokken voor Jezus en pro life staan.
 
Wij sloten de Mars af met gebed en evaluatie in de naast het Supreme Court gelegen Methodist bulding om elkaar te bemoedigen en ook internationaal te steunen in gebed en actie. Nu zo duidelijk is bevestigd dat gebed wonderen werkt beloofden onze vrienden om ook voor onze verkiezingen op 15 maart in Nederland te bidden. In het hotel waar de Evangelicals for Life conferentie voor de Tweede keer werd gehouden en waar wij ook logeerden sloten we met gebed als Nederlandse groep, blij en dankbaar, ons bezoek af. Kees en Anne-Mieke van Helden, van de directie van Schreeuw om Leven; Abwin Luteijn, directeur van de Prolife Ziektekostenverzekering; Dick en Tineke van Dijk, als winnaar van de Schreeuw om Leven wedstrijd van een pro life videoclip. Tineke was niet alleen maar droeg haar nog ongeboren kindje van zes weken mee in de Mars; en Anna van der Meij die voor de SGP op het Plein in Den Haag een lichtjes feest van 30.000 lichtjes organiseerde in de pro life Week voor het Leven in november 2016 en Bert en Willy Dorenbos, die bemoedigd en volop aan de slag gaan met knierevolutie.nl om uit te roepen naar de HEERE God om een wonder te doen met onze verkiezingen op 15 maart.
Met Margy Quinn die in Washington woont trokken we deze dagen op. Margy, met wie wij al jaren bevriend zijn, toonde ons in haar schilderijen, hoe haar hart uitgaat naar de African American women, waarvan ze de beauty wil laten zien vanuit hun verleden, waarin wij zoveel schuld op ons geladen hebben in slavernij en discriminatie. In haar schilderijen van bekende Bijbelse verhalen nam zij als modellen African American mannen, vrouwen en kinderen uit haar studio in Anacostia. Zo werd de ‘witte’ Jezus ook één van hen. De zaterdag na de Mars brachten we samen met Margy een bezoek aan het zojuist geopende Smithsonian African-American Museum om onder de indruk te komen van de afschuw van de slavernij en de veerkracht van de onderdrukte slaven die met muziek en negrospirituals en hun geheime ‘kerken’ probeerden te overleven. Maar ook tot vandaag ervaren ze de nog steeds bestaande ongelijkheid. De Civil Rights Movement is ook vandaag nodig. Het was voor ons opvallend dat in deze pro life Mars voor het Leven in Washington D.C. de African Americans nagenoeg ontbraken met uitzondering van de nicht van Martin Luther King, Alvida King. Bij navraag op de persconferentie van de Evangelicals for Life bleek dat de door de blanken gedomineerde pro life beweging geen kans ziet en niet weet om de grote zwarte pro life beweging en pro life stem in beweging te krijgen. Ze spraken de hoop uit dat African American jongeren wellicht in beweging komen.
 
We zijn onder de indruk van alles wat we deze dagen hebben meegemaakt. We zijn bevestigd en weten ons geroepen om de pro life trom nog krachtiger te roeren in ons land. De ongebreidelde tegenstand in ons land kan gebroken worden door gebed en actie. Ook in ons land schuilt een enorme kracht in de kerken. God is toch sterker. We zijn opgeroepen om net als Elia te bidden opdat God grote dingen kan doen. Wij bidden voor koningen en hooggeplaatsten. Uw ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 2 Kronieken 16:9. De HEERE zegene ons land. Wek ons op. Jaag de boze kindermoordenaars weg. Jakobus 5, 2 Kronieken 7:14 en 15; 2 Kronieken 16:9. HEERE, wij zien uit naar wat U gaat doen voor onze Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 in Nederland. Amen.
 
Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven
www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl www.brinktv.com dorenbos@kiesdanhetleven.nl
 
 
Wij lezen vandaag Genesis 47:1-48:22 Marcus 14:32-65

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }a:link { }