Zoeken in rooster

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

1 Koningen 7:27-51
Lucas 9:1-17
Even jaar
1 Koningen 8:1-26
Lucas 9:18-43a
Even jaar
1 Koningen 8:27-43
Lucas 9:43b-62
Even jaar
1 Koningen 8:44-66
Lucas 10:1-20
Even jaar
1 Koningen 9:1-28
Lucas 10:21-42
Even jaar
1 Koningen 10:1-29
Lucas 11:1-28
Even jaar
1 Koningen 11:1-13
Lucas 11:29-54
Even jaar
1 Koningen 11:14-43
Lucas 12:1-12
Even jaar
1 Koningen 12:1-32
Lucas 12:13-34
Even jaar
1 Koningen 12:33-13:34
Lucas 12:35-59
Even jaar
1 Koningen 14:1-31
Lucas 13:1-17
Even jaar
1 Koningen 15:1-24
Lucas 13:18-35
Even jaar
1 Koningen 15:25-16:14
Lucas 14:1-14
Even jaar
1 Koningen 16:15-34
Lucas 14:15-35
Even jaar
1 Koningen 17:1-24
Inhaaldag
Even jaar
1 Koningen 18:1-19
Inhaaldag
Even jaar
1 Koningen 18:20-46
Lucas 15:1-32
Even jaar
1 Koningen 19:1-21
Lucas 16:1-18
Even jaar
1 Koningen 20:1-22
Lucas 16:19-31
Even jaar
1 Koningen 20:23-43
Lucas 17:1-19
Even jaar
1 Koningen 21:1-29
Lucas 17:20-37
Even jaar
1 Koningen 22:1-23
Lucas 18:1-14
Even jaar
1 Koningen 22:24-54
Lucas 18:15-30
Even jaar
2 Koningen 1:1-2:18
Lucas 18:31-43
Even jaar
2 Koningen 2:19-3:27
Lucas 19:1-27
Even jaar
2 Koningen 4:1-37
Lucas 19:28-48
Even jaar
2 Koningen 4:38-5:27
Lucas 20:1-19
Even jaar
2 Koningen 6:1-23
Lucas 20:20-40
Even jaar
Inhaaldag
Lucas 20:41-21:4
Even jaar
Inhaaldag
Lucas 21:5-38
Even jaar