Zoeken in rooster

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Genesis 1:1-3:24
Marcus 1:1-20
Oneven jaar
Genesis 4:1-5:32
Marcus 1:21-45
Oneven jaar
Genesis 6:1-7:24
Marcus 2:1-17
Oneven jaar
Genesis 8:1-9:29
Marcus 2:18-28
Oneven jaar
Genesis 10:1-11:32
Marcus 3:1-12
Oneven jaar
Genesis 12:1-13:18
Marcus 3:13-35
Oneven jaar
Genesis 14:1-15:21
Marcus 4:1-20
Oneven jaar
Genesis 16:1-18:15
Marcus 4:21-34
Oneven jaar
Genesis 18:16-19:29
Marcus 4:35-5:20
Oneven jaar
Genesis 19:30-21:34
Marcus 5:21-43
Oneven jaar
Genesis 22:1-23:20
Marcus 6:1-29
Oneven jaar
Genesis 24:1-25:11
Marcus 6:30-56
Oneven jaar
Genesis 25:12-26:35
Marcus 7:1-30
Oneven jaar
Genesis 27:1-40
Marcus 7:31-8:26
Oneven jaar
Genesis 27:41-29:30
Marcus 8:27-9:13
Oneven jaar
Genesis 29:31-30:43
Inhaaldag
Oneven jaar
Genesis 31:1-55
Inhaaldag
Oneven jaar
Genesis 32:1-33:20
Marcus 9:14-37
Oneven jaar
Genesis 34:1-35:15
Marcus 9:38-10:12
Oneven jaar
Genesis 35:16-36:43
Marcus 10:13-34
Oneven jaar
Genesis 37:1-36
Marcus 10:35-11:10
Oneven jaar
Genesis 38:1-30
Marcus 11:11-33
Oneven jaar
Genesis 39:1-40:23
Marcus 12:1-17
Oneven jaar
Genesis 41:1-57
Marcus 12:18-34
Oneven jaar
Genesis 42:1-38
Marcus 12:35-44
Oneven jaar
Genesis 43:1-44:34
Marcus 13:1-37
Oneven jaar
Genesis 45:1-46:34
Marcus 14:1-31
Oneven jaar
Genesis 47:1-48:22
Marcus 14:32-65
Oneven jaar
Genesis 49:1-50:26
Marcus 14:66-15:21
Oneven jaar
Inhaaldag
Marcus 15:22-47
Oneven jaar
Inhaaldag
Marcus 16:1-20
Oneven jaar