Zoeken in rooster

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Leviticus 19:1-37
Psalm 25:1-22
Oneven jaar
Leviticus 20:1-27
Psalm 26:1-12
Oneven jaar
Leviticus 21:1-24
Psalm 27:1-14
Oneven jaar
Leviticus 22:1-33
Psalm 28:1-9
Oneven jaar
Leviticus 23:1-44
Psalm 29:1-11
Oneven jaar
Leviticus 24:1-23
Psalm 30:1-13
Oneven jaar
Leviticus 25:1-28
Psalm 31:1-9
Oneven jaar
Leviticus 25:29-55
Psalm 31:10-19
Oneven jaar
Leviticus 26:1-46
Psalm 31:20-25
Oneven jaar
Leviticus 27:1-34
Psalm 32:1-11
Oneven jaar
Numeri 1:1-54
Psalm 33:1-22
Oneven jaar
Numeri 2:1-34
Psalm 34:1-23
Oneven jaar
Numeri 3:1-39
Psalm 35:1-18
Oneven jaar
Numeri 3:40-4:20
Psalm 35:19-28
Oneven jaar
Numeri 4:21-49
Inhaaldag
Oneven jaar
Numeri 5:1-31
Inhaaldag
Oneven jaar
Numeri 6:1-21
1 Timotheüs 1:1-11
Oneven jaar
Numeri 6:22-7:47
1 Timotheüs 1:12-20
Oneven jaar
Numeri 7:48-89
1 Timotheüs 2:1-15
Oneven jaar
Numeri 8:1-26
1 Timotheüs 3:1-16
Oneven jaar
Ezechiël 1:1-28
1 Timotheüs 4:1-16
Oneven jaar
Ezechiël 2:1-3:21
1 Timotheüs 5:1-16
Oneven jaar
Ezechiël 3:22-4:17
1 Timotheüs 5:17-6:2a
Oneven jaar
Ezechiël 5:1-6:14
1 Timotheüs 6:2b-21
Oneven jaar
Ezechiël 7:1-27
2 Timotheüs 1:1-18
Oneven jaar
Ezechiël 8:1-18
2 Timotheüs 2:1-13
Oneven jaar
Ezechiël 9:1-10:22
2 Timotheüs 2:14-26
Oneven jaar
Ezechiël 11:1-25
2 Timotheüs 3:1-13
Oneven jaar
Inhaaldag
2 Timotheüs 3:14-4:8
Oneven jaar
Inhaaldag
2 Timotheüs 4:9-22
Oneven jaar